รู้จักกับฐานข้อมูลอนุกรมเวลา OpenTSDB กันเถอะ

สวัสดีครับ ผมชื่อมายนะคับ เนื่องจากผมทำวิทยานพินธ์ปริญญาโท เกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพของฐานข้อมูลอนุกรมเวลา OpenTSDB และบ้านเราก็ยังไม่ค่อยมีคนพูดถึงเรื่องนี้เท่าไหร่นัก ถือว่าเป็นโอกาสดีที่จะนำความรู้มาแบ่งปันกันครับ

ถ้าใครยังไม่รู้จักกับฐานข้อมูลอนุกรมเวลา (Time Series Database) หรือยังใหม่สำหรับเรื่องนี้ หรือสามารถตามอ่านได้ในบทความก่อนหน้านี้ครับ

ทำไมเราถึงควรใช้ฐานข้อมูลอนุกรมเวลาสำหรับ “ข้อมูลอนุกรมเวลา” (Time Series Database)

TL;DR (ยาวไปไม่อ่าน):

OpenTSDB คือฐานข้อมูลอนุกรมเวลา Open Source บนฐานข้อมูล HBase

สรุปความสามารถเด่นๆ ดังนี้

 • สามารถขยายตัวได้ (Scalablity) และมีความคงทนของข้อมูลสูงอีกด้วย ( Availability) สรุปง่ายๆ คือ อาศัยความสามารถของ HBase และ Hadoop เป็นจุดเด่น
 • เหมาะสำหรับข้อมูลอนุกรมเวลาขนาดใหญ่
 • 1 data point จัดเก็บได้เฉพาะ เวลา (timestamp) และตัวเลข (ค่าของข้อมูล)
 • การ Query มี syntax เป็นของตัวเองผ่าน HTTP API
 • สามารถทำ post processing ได้เช่น downsampling, rate, interoperation

OpenTSDB (Open Time series database)

OpenTSDB คืออะไร หน้าเว็บหลักเค้าบอกว่าแบบนี้คับ

The Scalable Time Series Database
Store and serve massive amounts of time series data without losing granularity.

OpenTSDB ก็คือฐานข้อมูลที่เหมาะสำหรับการเก็บข้อมูลอนุกรมเวลาขนาดใหญ่บนฐานข้อมูล HBase ซึ่งสืบทอดความสามารถของ HBase ซึ่งอยู่ในระบบนิเวศของ Hadoopโดย HBase มีความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลแบบกระจายตัวที่มีความสามารถในการขยายตัวได้

อีกทั้งยังมีความคงทนของข้อมูลสูงอีกด้วย OpenTSDB ถูกพัฒนาสำหรับจัดการงานทั่วๆไป ในการทำระบบตรวจการคอมพิวเตอร์ (Monitoring) โดยเก็บข้อมูลอนุกรมเวลา และรวบรวมหลายๆ อนุกรมเวลาจากระบบคอมพิวเตอร์ เช่น สถานะของระบบเครือข่าย ปริมาณงานของหน่วยประมวลผล ข้อมูลของระบบปฏิบัติการ เป็นต้น

อีกทั้ง OpenTSDB ยังให้บริการ HTTP API สำหรับการบันทึกและอ่านค่าข้อมูลอนุกรมเวลา และข้อมูลอนุกรมเวลานั้นสามารถนำไปแสดงผลเป็นรูปแบบกราฟ โดย OpenTSDB มีส่วนเชื่อมต่อกับผู้ใช้พื้นฐานไว้สำหรับแสดงผลอนุกรมเวลา

หนึ่งในคุณลักษณะของ OpenTSDB คือการเก็บจุดข้อมูลทั้งหมด ซึ่งไม่เหมือนบางฐานข้อมูล ยกตัวอย่างเช่น RDDtool มักจะถูกใช้ในงานประเภทการตรวจการระบบคอมพิวเตอร์ โดยฐานข้อมูลจะลดจำนวนจุดที่มีเวลาบันทึกนานมาแล้ว โดยการเอามารวมกัน เพื่อการลดพื้นที่การจัดเก็บ

ดังนั้น OpenTSDB จึงเหมาะสำหรับจัดเก็บข้อมูลเซนเซอร์หรือข้อมูล IoT ซึ่งทุกๆ จุดมีประโยชน์ต่อการนำไปวิเคราะห์ข้อมูล OpenTSDB ประกอบไปด้วยส่วนของการจัดเก็บข้อมูล และส่วนของการเก็บเกี่ยวข้อมูลในสภาพแวดล้อมหรือระบบที่ต้องการ โดยส่วนของการจัดเก็บข้อมูล

อีกทั้งฐานข้อมูล OpenTSDB ยังมี Tcollector ซึ่งจะถูกนำไปติดตั้งในระบบหรือสภาพแวดล้อมที่ต้องการเก็บเกี่ยวข้อมูล เพื่อทำหน้าที่ส่งข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล

ตัวอย่างการ query

เพื่อให้เห็นภาพมากขึ้น ขอยกตัวอย่างการ query ข้อมูลจากฐานข้อมูล OpenTSDB นะครับ

OpenTSDB มี Web GUI เป็นของตัวเอง และสามารถใช้ HTTP API ได้ จากรูปข้างบน เราสามารถกำหนดเวลา ตั้งต้น และสิ้นสุด และชื่อของอนุกรมเวลาได้ (ทางซ้ายมือ)

ซึ่งผลลัพธ์ก็ได้ JSON ดังรูปทางขวามือคับ ซึ่ง data point จะอยู่ในรูปแบบของ key และ value ระหว่าง timestamp และค่าของมันคับ

Opentsdb ทำงานอย่างไร

รูปจากหน้าเว็บหลักของ OpenTSDB แสดงสถาปัตยกรรมของ OpenTSDB

OpenTSDB จะสร้างตัวทำงาน ซึ่งเรียกว่า TSD (Time Series Daemon) สำหรับจัดการงานของ OpenTSDB ซึ่งจะต้องมีอย่างน้อยหนึ่งตัวทำงานที่ทำงานอยู่และแต่ละตัวไม่ขึ้นต่อกัน TSD ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อระหว่างการเขียนและการอ่านของ OpenTSDB กับ HBase

ซึ่ง TSD สามารถทำงานเขียนข้อมูลไปยัง HBase ผ่านทางโปรโตคอล RPC และ HTTP เช่น ในการเก็บเกี่ยวข้อมูล (Collector) และสคริปต์ต่างๆ อีกทั้ง TSD สามารถอ่านข้อมูลจาก HBase โดยการสอบถามข้อมูลจาก HBase แต่ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน TSD ใช้เฉพาะโปรโตคอล HTTP เท่านั้น

ข้อดีของ OpenTSDB

 • ทำงานเร็วกว่าฐานข้อมูลเอนกประสงค์ทั่วๆ ไปมาก
 • รองรับการขยายตัวได้ดีเมื่อเทียบกับ prometheus, InfluxDB, Elasticsearch
 • มีการ compaction เพื่อลดขนาดของพื้นที่ที่ใช้จัดเก็บข้อมูล
 • สามารถปรับจูนประสิทธิภาพได้เยอะ
 • เป็น Open Source และมี Commnuity ที่โอเคพอควร

ข้อควรระวังของ OpenTSDB

 • เนื่องจากเป็นฐานข้อมูลที่ทำงานบน HBase ดังนั้นการติดตั้งและตั้งค่าอาจจะยุ่งยาก
 • สามารถเก็บเวลาได้แค่ 2 หน่วยคือ วินาที และ มิลลิวินาที
 • ค่าที่บันทึกได้มีแค่ตัวเลข ทศนิยมหรือจำนวนเต็ม ไม่สามารถเก็บข้อความได้
 • เนื่องจากยังไม่มีมาตรฐานการออกแบบฐานข้อมูลอนุกรมเวลา ดังนั้น API การใช้งานจึงเฉพาะเจาะจงสำหรับ OpenTSDB เท่านั้น
 • บางระบบอาจจะยังไม่ตอบโจทย์เพราะว่า OpenTSDB อาจจะ general เกินไป
 • ยังไม่มีแคชในส่วนของการ Query ข้อมูล ซึ่งใน roadmap ของ OpenTSDB 3.0 บอกว่าจะใส่เข้ามา

ส่วนผมเองได้ออกแบบและพัฒนากลไกแคชสำหรับ OpenTSDB โดยใช้ Memcached ซึ่งจะปีพิมพ์ในงานประชุมวิชาการ ISCIT 2018 ด้วยครับ บล็อกหน้าจะอธิบายในส่วนถัดๆไป คับ

ในบทความต่อไปถัดไปจะพูดถึง

 • Internal OpenTSDB
 • Asynchorous programming using deferred object ( async Hbase )
 • Memcached & internal

ไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าครับ สวัสดีครับ

หมายเหตุ

ใช้ OpenTSDB 2.3.0 เป็นตัวอ้างอิงนะครับComment