ทำไม mount volume ของ Docker บน Windows แล้วมองไม่เห็นไฟล์

เกริ่นนำ สักนิด... #

ก่อนอ่านบทความนี้น่าจะมีความรู้พื้นฐานเรื่อง Docker และ Docker Machine มาก่อน

สืบเนื่องจาก Docker ที่รันอยู่บน Windows นั้นทำงานอยู่ใน Linux VM ไม่ได้ทำงานบน Windows ตรงๆ

จึงการ mount folder (หรือ ในฝั่งของ Docker เค้าเรียกว่า Volume) นั้น
Mount ได้อย่างมีข้อจำกัด

Note: สามารถอ่านแนวคิดของ Docker เพิ่มเติมได้ที่เว็บของ Docker เองในหัวข้อ "Learn the key concepts before installing"

ตอบ #

เกิดจาก VM ที่รัน docker อยู่นั้น ทำการ shared folder ไว้แค่ path ของ C:\Users เท่านั้น

ทำให้ ไม่สามารถ mount path อื่นๆ ได้ เช่น docker run -v "other/path:"docker/container/path"

โดยค่าเริ่มต้น VM ที่รัน Docker อยู่นั้น ทำกาารการ share folder ไว้ดังนี้
กำหนดให้

Folder Path: C:\Users
Folder Name: c/Users

ดังรูป
this figure show default of mounting path of docker vm on windows

สรุปคำสั่ง Docker โดยทำการ mount volume

docker run --rm -it -v "//[Folder Name]/your/folder:/docker/container/path" IMAGE_NAME

แล้วเราสามารถ Mount ไปยัง path อื่นๆ ได้มั้ย #

คิดว่า น่าจะได้ครับ ยังไม่เคยลอง ลองอ่านบทความเพิ่มเติมดู

อ่านเพิ่มเติม #

Comment

GO BACK TO HOME