มาอัพเดท Debian จากเวอร์ชั่น stable มาเป็น sid กันเถอะ

Jun 8, 2015

โดยปกติแล้ว เวลาลง Debian ใหม่ๆ จะไม่สามารถใช้ คำสั่ง sudo ได้ ไม่เหมือนกับ Ubuntu ที่ตอนติดตั้งจะให้ user แรกที่สร้างตอนติดตั้งสามารถใช้ คำสั่ง sudo ได้เลย

ดังนั้น เพื่อให้ user ของเราเองมีสิทธิเทียบเท่าผู้ดูแลระบบ(system administrators ) เราจึงต้องลง package ชื่อว่า sudo และใช้สิทธิผู้ดูแลระบบอนุญาตให้ user ของเรามีสิทธิเทียบเท่าผู้ดูแลระบบ เพราะในบางคำสั่งจำเป็นต้องใช้สิทธิ ผู้ดูแลระบบในการทำงาน เช่น การติดตั้ง โปรแกรม (หรือ package) โดยใช้คำสั่งด้านล่างนี้

$ su
# aptitude install sudo
# usermod -a -G sudo [USERNAME]
# exit

sudo คือ คำสั่งที่ให้ ผู้ดูแลระบบ อนุญาตให้่บาง user สามารถใช้คำสั่งที่ได้สิทธิเทียบเท่าผู้ดูแลระบบได้

ขั้นตอน

 1. ให้คัดลอกข้อความด้านล่างนี้แทนที่ ของเดิมไปเลย โดยไปไว้ที่ /etc/apt/sorces.list กับโปรแกรมแก้ไขข้อความตัวไหนก็ได้ที่คุณชอบ โดยในที่นี้ผมจะใช้ vi โดยใช้ $ sudo vi /etc/apt/sources.list และคัดลอกข้อมูลด้านล่างลงไปแล้วก็บันทึก

  deb http://ftp.th.debian.org/debian/ sid main contrib non-free
  deb-src http://ftp.th.debian.org/debian/ sid main contrib non-free
  
  deb http://ftp.th.debian.org/debian/ stable main contrib non-free
  deb http://ftp.th.debian.org/debian/ testing main contrib non-free
  deb http://ftp.th.debian.org/debian/ experimental main contrib non-free

  Read more about Archive areas: main, contrib, non-free

  Note: Replace http://ftp.th.debian.org/debian/ to your nearest repository

 2. ทำการอัพเดทรายการ package ทั้งหมดที่อยู่ใน repository ที่เราใส่ไว้ในข้อที่ 1

  $ sudo aptitude update
 3. จากนั้นทำการอัพเกรดระบบ Debain ไปยัง sid (หรือ unstable)

  $ sudo aptitude dist-upgrade
 4. เมื่อเสร็จสิ้น สั่งรีบูตเครื่อง

  $ sudo reboot

เพิ่มเติม จะลงก็ได้ไม่ลงก็ได้:

 • การลง firmware บางตัวที่มี non-free อยู่ด้วยเช่น drivers เพื่อให้สามารถใช้ driver บางอันได้

  สรุปคือลงๆ ไปเถอะ คือบาง driver เช่น driver การ์ดจอ มันไม่ใช่ open source แต่เราสามารถใช้งานได้ฟรี ดังนั้นลงๆ ตัวนี้ไปเถอะ จะได้มี driver ใช้

  $ sudo aptitude install firmware-linux
 • ถ้าลง Debian ใหม่้ๆ แล้วจะไม่มีภาษาไทยมาให้ ตัวอักษรจะเป็นภาษาที่อ่านไม่ออก ดังนั้นควรจะลง xfonts-thai ด้วย จะได้อ่านภาษาไทยได้ สรุปคือลงๆ ไปเถอะถ้าเป็นคนไทย

  $ sudo aptitude install xfonts-thai