เปิด Hotspot WiFi เองโดยที่ต้องไม่พึ่งโปรแกรมใดๆ บน Windows

โปรแกรมทางเลือกสำหรับการสร้าง WiFi Hotspot ใช้งานเองโดยไม่ต้องพึงโปรแกรมอื่นๆ จากคอมพิวเตอร์ของคุณ เช่น Connectify หรือ mHotspot เป็นต้น

โดยทำการทดสอบบน Windows 7,8, 10 แล้วใช้งานได้

ตั้งค่าเบื้องต้นก่อนใช้งาน #

 1. คัดลอกโค๊ดข้างล่าง หรือ ดาวโหลดที่ Gist Github ของผม ไปใส่ในไฟล์ ชื่อ hotspot.bat
 2. ตรวจสอบดูว่า มี Network Adapter ที่มีชนิดเป็น Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter ใน Network and Sharing Center > Change Adapter Setting
 • ถ้าไม่มีให้รัน hotspot.bat หนึ่งครั้ง มันจะสร้าง Adapter ตัวนั้นออกมา และปิดโปรแกรมไปก่อน แล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็น Hotspot
 • ถ้ามีก็ให้เปลี่ยนชื่อเป็น Hotspot เช่นกัน

ไม่เปลี่ยนชื่อเป็น Hotspot แต่ต้องไปแก้ในโค๊ด ตรงบรรทัดที่ set wirelessName=Hotspot ให้แก้เป็นชื่อของ adapter ที่มีชนิดเป็น Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter

 1. สั่งแชร์อินเตอร์เน็ตจากสายแลน (Ethernet) ไปยัง Hotspot โดย
 2. คลิกขวา Ethernet Adapter ใน Network and Sharing Center > Change Adapter Setting
 3. เลือก Properties และไปกดที่แท็บ Sharing
 4. ติ๊กถูกที่ Allow other network users to connect through this computer’s Internet connection
 5. จากนั้นเลือกชื่อของ Hotspot ที่เราตั้งไว้จากข้อ 2 ในที่นี่คือ Hotspot
 6. เริ่มทำงานโดยรัน hotspot.bat หรือ hotspot หรือผ่าน command line
 7. ตั้งค่าชื่อ Hotspot ( What is Adhoc name ? )
 8. ใส่รหัสผ่าน ( Password ? )

CLI #

hospot # ตั้งค่า ชื่อ Wifi และรหัสผ่าน ใหม่
hospot start # เปิด Hotspot
hospot stop # ปิด Hotspot
hospot restart # ปิดแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง

โค๊ดการโปรแกรมเปิด Hotspot บน Windows #

https://gist.github.com/mildronize/8d159d35497c56368914

@ECHO OFF
echo Hotspot
echo .

set wirelessName=Hotspot

IF "%1"=="start" goto START
IF "%1"=="stop" goto STOP
IF "%1"=="restart" goto RESTART
IF "%1"=="stat" goto STAT

set /p name=What is Adhoc name ? (Press S to stop):


IF "%name%"=="S" goto STOP
IF "%name%"=="" goto START

:SET
echo Start adhoc!
set /p pass=Password ? :
netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid="%name%" key=%pass%
netsh wlan start hostednetwork
netsh interface ip set address name="%wirelessName%" source=dhcp
goto EXIT

:START
echo Starting hotspot!
netsh wlan start hostednetwork
goto EXIT


:STOP
echo Stopping hotspot!
netsh wlan stop hostednetwork
goto EXIT

:RESTART
echo Restarting hotspot!
netsh wlan stop hostednetwork
netsh wlan start hostednetwork
goto EXIT

:STAT
netsh wlan show hostednetwork
goto EXIT

:EXIT
pause

Comment

GO BACK TO HOME