วิธีการติดตั้ง Google Chrome บน Debian

*Deprecated post! #

Please go to my new post.


สิ่งที่จำเป็นต่อการติดตั้ง #

 • ควรจะลง Chromium ก่อน เพราะว่าใน Chromium มี package ที่จำเป็นต่อการลง Google Chrome โดยใช้

  $ sudo aptitude install chromium

  หมายเหตุ: ความจริงจะลงเฉพาะ package ที่ Google Chrome ต้องการก็ได้ แต่จำไม่ได้แล้วว่ามันต้องการอะไรบ้าง เลยลงทั้ง Chromium เลย สะดวกดี

ขั้นตอนการติดตั้ง #

 1. เริ่มจากจาก เพิ่ม repository ของ Google Chrome โดยที่เป็น repository แบบไม่เป็นทางการ แต่ก็สามารถเชื่อถือได้ระดับนึง เพราะว่าเป็น repository ที่แนะนำโดย Debian และเป็นของ Google

  repository คือ แหล่งที่เก็บซอฟแวร์สำหรับ การติดตั้งใน linux ซึ่งสามารถค้นหาซอฟแวร์เพื่อที่จะติดตั้งได้

  สามารถทำได้ โดย เพิ่มประโยคว่า deb http://dl.google.com/linux/chrome/deb/ stable main ลงในบรรทัดสุดท้ายของไฟล์นี้ /etc/apt/source.list สามารถทำได้โดยคำสั่งด้านล่างนี้ หรือวิธีอื่นๆ ตามที่ถนัดเลย

  $ sudo echo 'deb http://dl.google.com/linux/chrome/deb/ stable main' >> /etc/apt/source.list
  $ sudo aptitude update

  หมายเหตุ: ที่ต้องใช้คำสั่ง sudo aptitude update หลังจากการเพิ่ม URL ของ repository ในไฟล์ /etc/apt/source.list แล้วเพราะว่า คำสั่ง aptitude update เป็น คำสั่งที่โหลดรายการซอฟแวร์ที่ใหม่ล่าสุดลงมาสำรองไว้บนเครื่องเรา เพื่อที่จะสามารถค้นหาและติดตั้งซอฟแวร์ได้ จึงทำให้เมื่อเพิ่ม repository ของ Google Chrome ลงไปแล้ว รายการซอฟแวร์ที่ใหม่ที่อัพเดทล่าสุดจะมี ซอฟแวร์ Google Chrome ปรากฏเพิ่มมาด้วย เราสามารถใช้คำสั่ง $ sudo aptitude search google-chrome ถ้าดำเนินการเสร็จแล้วจะขึ้นรายการซอฟแวร์มาเลือกให้เราติืดตั้ง

 2. แต่ถ้าเกิดข้อผิดพลาดแบบนี้ หรือคล้ายๆ กับแบบนี้

  W: GPG error: http://dl.google.com stable Release: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY A040830F7FAC5991
  

  มันหมายความว่า กุญแจ public key ของคุณนั้น (ในกรณี A040830F7FAC5991 คือ public key ของผม) ไม่สามารถที่จะยืนยันได้

  วิธีแก้ #

  ให้ใช้คำสั่งต่อไปนี้ในการรับรอง repository จาก Google โดยที่ [Your public KEY] ให้ใส่ public key ของคุณ

  $ sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys [Your public KEY]
 3. โอเค ได้เวลาลง Google Chrome จริงๆล่ะ

  $ sudo aptitude update
  $ sudo aptitude install google-chrome-stable
  

หมายเหตุ:: Google Chrome มีทั้งหมด 3 รุ่น คือ google-chrome-beta, google-chrome-stable และ google-chrome-unstable ก็คือ รุ่นทดลองใช้งาน(beta), รุ่นเสถียรแล้ว(stable) และ รุ่นไม่เสถียร(unstable) ตามลำดับ โดย รุ่นทดลองใช้งานกับรุ่นไม่เสถียร อาจจะมีบัค(ข้อผิดพลาด)บ้าง โดยเฉพาะในรุ่นไม่เสถียรจะมีมากสุด แต่ในขณะเดีัยวกันจะได้ความสามารถที่ใหม่กว่า ขึ้นอยู่กับความต้องการเลย เนื่องจากผมต้องใช้งานบ่อยเลยเลือกรุ่นเสถียรแทน (google-chrome-stable)

Comment

GO BACK TO HOME